30_m7_sac_01.jpg (33511 byte)

30_m7_sac.jpg (69635 byte)

Foto: Dott. Alessandro Amato